Ü

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Genel Bilgiler

Kuruluş Amaçları

• Mazbut vakıfların vakfiyelerinde yazılı eğitim hizmetlerini yerine getirmek.

• Ülkemizin ve milletimizin geleneksel birikimini çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.

• Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.

• Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile vakıfların ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.

• Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak.

Vizyon

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi olarak vizyonumuz ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar ışığında, kültürel ve sosyal açıdan donanımlı, geleneksel değerleri çağdaş bilgi ile sentezlemiş ve meslek bilincine sahip fertlerin yetişmesine önem veren, öğrencileri, mezunları ve mensuplarıyla bütünleşmiş, çalışanlarına değer veren ve onlara değer katan, bütün bunların yanı sıra özgün kurumsal yapısı ve uygulamalarıyla eğitim dünyasında rekabet etmek yerine kendisine ayrı bir çığır açan; bunun için yenilikçi, sağlam bilgiye açık, hak, hakikat ve hakkaniyete bağlı, özgürlükçü, akademik bir kurum olmaktır.

Misyon

İnsan, toplum ve din bilimleri, sanat, eğitim ve teknoloji alanlarında gerçekleştireceğimiz çalışmalar ile üniversitemizin bir yükseköğretim kurumu olarak eğitim dünyasında kendine açtığı yolda ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma ağlarından en verimli şekilde yararlanıp, ülkemizin nitelikli insan gücünü artırma ve geliştirme çabası içerisinde öğrencilerimize, topluma önderlik etmek, medeniyet değerlerimiz ışığında bilim dünyasına önemli katkılar sağlamak en önemli misyonumuzdur.

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Spor Bilimleri Fakültesinden

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstiütsü

Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu


Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.fatihsultan.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR