Ü

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Genel Bilgiler

İlim Yayma Vakfı;

İlim Yayma Cemiyeti' nin umumi heyeti tarafından İlim Yayma Vakfı'nın kurulması kabul edilmiş ve 12 Nisan 1972 tarih ve 7 sayılı kararla vakıf senedinin hazırlanması kararlaştırılmıştır. 29 Kasım 1972 tarihinde 37 sayılı karar ile hazırlanan vakıf senedi okunarak kabul edilmiş ve resmi işlemleri tamamlanan İlim Yayma Vakfı 8 Ocak 1973 tarihinde tescil edilerek faaliyete başlamıştır.

http://www.iyv.org.tr  

Vakıf Senedinde Mevcut Yükseköğretim Kurumu Kurma Gayesi;

Gerekli kanuni izinler alınmak suretiyle anaokulu, ilköğretim okulu, lise, kolej, anadolu liseleri, fen liseleri ve her çeşit meslek liseleri, üniversite, fakülte, yüksekokul, her türlü teknik sosyal hizmet eğitim ve öğretim kuruluşları ile yüksek teknoloji, sosyal bilimler, fen bilimleri ve diğer enstitüler, araştırma merkezleri ve akademileri, kısaca her seviyede eğitim ve öğretim müesseselerini müstakilen veya vakıfça uygun görülecek resmi ve özel kuruluşlarla müştereken kurmak ve yönetmek,

Üniversitemizin kuruluşu ve kuruluş gerekçesi;

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa ek maddeler eklenmesiyle ilgili,  5981 sayılı yasa ile kamu tüzel kişiliğine sahip bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.

Misyonumuz;

Dinamik, idealist, evrensel normlara, milli ve manevi değerlere bağlı öğretim ve yönetim kadrosuna sahip, öğrenciye ve muhataplarına “özel ve önemli olduklarını” hatırlatan araştırmacı, yenilikçi, özgür ve demokrat bir eğitim kurumu oluşturmak.

Vizyonumuz;

İki Gününü Bir Tutmayan, Kurduğu Programlarda “Marka” Üniversite.


Fakülteler

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
    
Enstitüler

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
   
Yüksekokullar

Yabancı Diller Yüksekokulu


Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.sehir.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR