Ü

İstanbul Şehir Üniversitesi

Genel Bilgiler

Dünyamız da, ülkemiz ve bölgemiz de kaotik bir dönemden geçiyor. Kaostan kozmosa (düzene) geçişin temel şartı, doğru bilginin üretim ve paylaşımıdır. Üniversite kurumuna bu bağlamda çok kritik bir görev düşmektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kurucusu olan Bilim ve Sanat Vakfı (BSV) 1986 yılında kurulduğunda ana gayesini şöyle tanımlıyordu:

“Toplumsal sistemlerin yükselişinde en önemli faktör, bilginin üretimi ve organizasyonudur. BSV, bir yandan çağdaş dünya toplumunun ana dinamiklerini anlamaya, diğer yandan Türk toplumunun tarihî köklerini bulmaya, bu kökler üzerinde sağlıklı bir geleceğin inşâsına katkıda bulunmaya çalışan bir araştırma kurumudur. Sadece Türkiye’nin değil, bütün Batı-dışı toplumların yaşayageldiği bunalımların temelinde bir ‘bilgi geleneği oluşturamama’ sorunu yatmaktadır. BSV, Türk toplumunun bu sorunu aşmasını zorlaştıran psikolojik ve entelektüel engelleri ortadan kaldırmaya odaklanan bir sivil toplum kuruluşudur.”

İşte İstanbul Şehir Üniversitesi’nin kuruluşuna bu fikir ve ruh yön veriyor. İddiamız, bu ana gayeyi küresel çapta gerçekleştirebilmektir.

Üniversitelerin bireye ve topluma katkısı başlıca şu üç düzlemde gerçekleşir: Küresel, Ulusal ve Bireysel;

    Küresel : Üniversite, üniversal (evrensel) gerçekliği araştıran ve bulgularını bütün insanlıkla paylaşan bir kurumdur.
    Ulusal : Üniversite, aynı zamanda ulusal (millî) gerçekliği araştıran ve onu diğer ulusal varlıklara tanıtan bir kurumdur.
    Bireysel : Üniversite bu iki (küresel/ulusal) araştırma düzleminde ilerlerken, eğittiği insanların bilgi ve becerilerini azamiye çıkarma arayışında olan ve onlara “meslek bilinci” kazandıran bir kurumdur.

İstanbul Şehir Üniversitesi, eğitim faaliyetlerini İnsan ve Toplum Bilimleri ile Doğa ve Mühendislik Bilimleri  arasında bir denge kurmaya ayarlamakta; bu alanlar arasında birkaç yüzyıldır süregelen kopukluğu ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi, gençlerimizi bir yandan farklı kültür ve medeniyet havzalarının bilgi birikimini özümsemeye hazırlarken, bir yandan da Türkiye havzasının bilgi birikimini tüm insanlıkla paylaşmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası akademik kurumlar arasındaki etkileşimi azamiye çıkarmayı tasarlamaktadır.

Saydığımız amaçların gerçekleşmesi için temel şart, bireylerin yüksek bir kavrayış ve duyarlılık düzeyine yükselmesidir. İstanbul Şehir Üniversitesi, “bire-bir eğitim” anlayışıyla her öğrencisine özel ilgi göstermeyi, bireysel yeteneklerin keşfi, bunların toplum ve insanlık yararına kullanılması yolunda kesintisiz çaba içinde olmayı taahhüt etmektedir.

Fakülteler

• İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
• Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi


Kuruluş: 2008
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.sehir.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR