Ü

Süleyman Şah Üniversitesi

Genel Bilgiler

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda ulusumuza ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak idealiyle kurulmuştur. Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ulusumuzu çağdaş ve muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak temel amacımızdır.

Bir ulusu çağdaşlaştırmanın ve uluslarla yarışır hale getirmenin üstün nitelikli bireyler yetiştirmekten geçtiğine inancımız tamdır. Buradan hareketle, nitelikli bireyler yetiştirmeye etki eden en önemli faktörlerden birinin, bireye yapılan yatırımlar olduğunu görmekteyiz. Bireye yapılan yatırımların en zorunun, en uzun süreç alacak olanının ve aynı zamanda da en maliyetlisinin eğitim olduğu bir gerçektir. Çağdaşlaşma ve muasırlaşma yolunda, nitelikli bir bireyin yetişmesinin ancak nitelikli bir üniversite eğitimiyle mümkündür.

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, her seviyede eğitim ve öğretim kurumları (üniversite,fakülte,meslek yüksek okulu, ileri teknoloji enstitüsü, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okulları, ilk ve orta öğretim kurumları)   kurmak ve her derecede öğrenciye burs vermek amacıyla, 05.07.2007 tarihinde, 26573 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak resmiyetini kazanmış ve faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır.

Vakıf Mütevelli Heyeti, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 30.03.2008 tarihinde yapılan toplantıda, Anayasa’nın 130. Madde’si ve 2547 sayılı yasa hükümleri gereğince, İstanbul’da “SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ” adında bir vakıf üniversitesi kurma kararı almıştır.

Vakıf, kuruluş senedinde geçen amaçları doğrultusunda eğitime destek vermeye başlamıştır ve bu amaçlar çerçevesinde, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında da başarılı öğrencilere eğitim yardımı olarak burs vermeye devam etmektedir. Bu bursiyerlerin sayısını her geçen yıl arttırmak hedeflerimiz arasındadır.

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, ülkemizin nitelikli akademik personel ihtiyacına katkıda bulunmak üzere, ABD’de yüksek lisans ve doktora yapan dört öğrencinin tüm eğitim masraflarını üstlenmiştir. Bu öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapıp, akademik çalışmalarına vakfımız tarafından açılacak Süleyman Şah Üniversitesi’nde  devam edeceklerdir. Önümüzdeki yıllarda yurt dışında ve Türkiye’de akademik çalışma yapmak isteyen yetenekli öğrencileri bursla destekleyerek bilim adamı yetiştirmek önemli stratejik hedeflerimizdendir.

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı, Atalar Mah. Şehit Hakan Kurban Cad. No:44 Kartal/İSTANBUL adresinde faaliyetlerine devam etmektedir.

Kuruluş Süreci

Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtilen ilkeler doğrultusunda, ulusumuza ve bütün insanlığa faydalı bireyler kazandırmak idealiyle; üniversite, ileri teknoloji enstitüsü, konservatuar, araştırma ve uygulama merkezi, akademi ve dengi okullar kurmak ve her yaş grubundan öğrenciye burs vermek amacıyla 5 Temmuz 2007 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Ülkemizin seçkin müteşebbis ve akademisyenlerinin bir araya gelmeleri ile oluşan vakfımızın temel amacı; Yüce Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda, ulusumuzu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktır.

Vakıf Mütevelli Heyetimiz, vakfın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere, 30 Mart 2008 tarihinde yaptığı toplantıda Anayasa’nın 130. Maddesi ve 2547 sayılı yasa hükümleri gereğince, İstanbul’da “Süleyman Şah Üniversitesi” adında bir vakıf üniversitesi kurma kararı almıştır.

15 Nisan 2010 tarihinde kabul edilen ve 24 Nisan 2010 tarihli resmi gazete de yayımlanan 5981 no’lu Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip “Süleyman Şah Üniversitesi” adıyla üniversitemiz kurulmuştur.

Fakülteler

İnsan ve Toplum Bilimleriİşletme ve Yönetim BilimleriMühendislik ve Doğa Bilimleri

Enstitüler

Fen BilimleriSosyal Bilimler


Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.ssu.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR