Ü

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Genel Bilgiler

Farklı inanç ve kültürlere mensup insanların yüzyıllardır bir arada yaşadıkları, medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul'da kurulmuş olan üniversitemiz, özgün araştırmalarla insanlığın bilimsel birikimine katkıda bulunmayı ve bunu sağlayabilmek için yetkin araştırmacı ve bilim insanları yetiştirmeye ağırlık vermeyi hedeflemektedir.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi bütün mezunlarına hayatın ve mesleğin gerekleri olan donanımı sağlamayı vazgeçilmez bir görev saydığı gibi, istekli ve yetenekli gençlere daha lisans aşamasındayken lisansüstü öğrenime hazırlanma imkânları sunmayı, ayrıca geleceğin akademisyenlerinin yetiştirilmesinde ciddi bir paya sahip olmak üzere en kısa zamanda lisansüstü programlar açmayı planlamaktadır.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilerin alanlarına göre ihtiyaç duyacakları yabancı dilleri en iyi düzeyde öğrenmeleri için uygun ortam ve programlar oluşturulacaktır.

Bilimsel araştırma ve yayın konusunda ön sıralarda yer alabilmek amacıyla yakın gelecekte üniversitemiz bünyesinde araştırma merkezlerinin kurulması da planlanmaktadır.

Öte yandan eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın konularında belirlenen hedeflere ulaşabilmek için dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yapılacaktır.

Vizyon, Misyon ve İlkeler

Üniversitemiz, geçmişi ve bugünü bilimsel bakışla analiz edip sağlıklı biçimde anlamayı ve ulaştığı sonuçları insanlıkla paylaşmayı esas alarak, bilgi üretiminde ve yükseköğretim alanında örnek ve önde gelen üniversitelerinden biri olmayı hedefler. Benimsediği ilkelerin başında şunlar yer alır:

-Katılımcılık
-Eleştirel düşünce
-Disiplinlerarası yaklaşım
-Özgürlük-sorumluluk
-İnançlara ve etik değerlere saygı
-Doğrunun, güzelin ve iyinin keşfi
-Yeniliklere açıklık
-Çevre bilinci

Fakülteler

• Edebiyat Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Eğitim Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi


Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.29mayis.edu.tr/

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR