Ü

Üsküdar Üniversitesi

Genel Bilgiler

Üsküdar Üniversitesi, İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfı tarafından 2011 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır.

Kuruluş Amacı

Davranış sağlığı ve bilimleri alanında özelleşerek dünya standartları üzerinde bilgi, proje ve akademik üretimde bulunmak, bu üretim için kaynak geliştirmek, işbirlikleri gerçekleştirmek ve nitelikli insan yetiştirmek.


Mütevelli Heyeti
Kişi     Ünvan
Ahmet Furkan TARHAN
    
Başkan
Prof. Dr. K. Nevzat TARHAN
    
Üye,Rektör
M.Fırat TARHAN
    
Üye
Mevlüde Vuslat BEKAROĞLU
    
Üye
Mustafa ATAŞ
    
Üye
Ramazan ÇELİK
    
Üye
Prof. Dr. Ali Yunus ÇENGEL
    
Üye
Adnan TANRIVERDİ
    
Üye
Yrd. Doç. Dr. M. Said CEYHAN
    
Üye
Senato
    
Kişi     Ünvan
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
    
Rektör
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
    
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin KONUK
    
Rektör Yardımcısı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Sevil ATASOY
    
Rektör Yardımcısı
Prof.Dr. Hasan BACANLI
    
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Nazife GÜNGÖR
    
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
    
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Haydar SUR
    
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Prof. Dr. Elif ERHAN
    
Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Besti ÜSTÜN
    
Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü
Prof. Dr. Mithat BAYDUR
    
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Tayfun UZBAY
    
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Prof. Dr. Arif Aktuğ ERTEKİN
    
Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi
Doç. Dr. İsmail Arda ODABAŞI
    
İletişim Fakültesi Temsilcisi
Rektörlük
Rektörlük
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
    
Kurucu Rektör
Prof. Dr. Sevil ATASOY
    
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet ZELKA
    
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhsin KONUK
    
Rektör Yardımcısı
Doç. Dr. Merve KAVAKÇI
    
Rektör Danışmanı
Halide İNCEKARA
    
Rektör Danışmanı (Projelerden Sorumlu)
Selçuk UYSALER
    
Genel Sekreter
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu    
  
Prof. Dr. Nevzat TARHAN
    
Rektör
Prof. Haydar SUR
    
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof.Dr. Hasan BACANLI
    
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN
    
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. NAZİFE GÜNGÖR
    
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hüsnü ERKMEN
    
Üye
Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
    
Üye
Prof. Dr. A.Oğuz TANRIDAĞ
   
Üsküdar Üniversitesi Akademik Danışma Kurulu
Danışma Kurulu

Prof. Dr. Dean SALISBURY - ABD
Prof. Dr. Oliver POGARELL - ALMANYA
Prof. Dr. Eric SELLERS - ABD
Prof. Dr. Norman MOORE - ABD
Prof. Dr. Silvana GALDERISI - İTALYA
Prof. Dr. Nash BOUTROS - ABD
Prof. Dr. David S. CANTOR - ABD
Prof. Dr. Ivan BODIS-VVOLLNER - ABD
Prof. Dr. Pierre FLO R-HENRY - KANADA
Prof. Dr. Thomas KOENIG - İSVİÇRE
Prof. Dr. Lukasz KONOPKA - ABD
Prof. Dr. Armida MUCCI - İTALYA
Porf. Dr. Bernd SALETU - AVUSTURYA
Prof. Dr. Saul LEVIN - ABD
Prof. Dr. Marsel MESULAM - ABD


Öğrenci durumu

2015 yılı itibariyle, üniversitede 4 Fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 4 Enstitü, 24 lisans programı, 42 ön lisans programı, 14 Yüksek Lisans programı, 1 Doktora programı, 28 Araştırma Uygulama Merkezi, 33 Laboratuvar bulunmaktadır.

Üniversite 2015-2016 akademik yılında, 3791 lisans, 5089 ön lisans, 1157 yüksek lisans olmak üzere 10037 öğrenci bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle 1239 ön lisans, 389 yüksek lisans olmak üzere toplam 1628 mezun vermiştir.
Akademik profil

Üsküdar Üniversitesi'nde 45 Profesör, 16 Doçent, 106 Yardımcı Doçent, 99 Öğretim Görevlisi , 34 Araştırma Görevlisi, 25 Okutman bulunmaktadır.
Üniversite yapısı ve Fakülteler

Üsküdar Üniversitesi'nde 9 adet fakülte, meslek yüksek okulu ve enstitü bulunur. 4 Fakülte lisans eğitimi verir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

    Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
    Biyomühendislik Bölümü
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Türkçe)
    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (ingilizce)

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

    Felsefe Bölümü
    Psikoloji Bölümü (Türkçe)
    Psikoloji Bölümü (İngilizce)
    Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
    Sosyoloji Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

    Çocuk Gelişimi Bölümü
    Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
    Ergoterapi Bölümü
    Hemşirelik Bölümü
    İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
    Sağlık Yönetimi Bölümü
    Sosyal Hizmet Bölümü
    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

İletişim Fakültesi

    Medya ve İleşitim Sistemleri Bölümü
    Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü
    Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü
    Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
    Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Meslek Yüksek Okulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu

    Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü
    Ameliyathane Hizmetleri Bölümü
    Anestezi Bölümü
    Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü
    Çocuk Gelişimi Bölümü
    Diş Protez Teknolojisi Bölümü
    Diyaliz Bölümü
    Eczane Hizmetleri Bölümü
    Elektronörofizyoloji Bölümü
    Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Bölümü
    Fizyoterapi Bölümü
    Gıda Teknolojisi Bölümü
    İlk ve Acil Yardım Bölümü
    İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü
    Odyometri Bölümü
    Optisyenlik Bölümü
    Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü
    Perfüzyon Teknikleri Bölümü
    Radyoterapi Bölümü
    Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü
    Sosyal Hizmetler Bölümü
    Tıbbi Aromatik Bitkiler Bölümü
    Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü
    Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü
    Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Bölümü
    Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü
    Yaşlı Bakımı Hizmetleri Bölümü

Enstitüler

Fen Bilimleri Enstitüsü

    Biyomühendislik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı
    Moleküler Biyoloji Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

    Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
    Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programları
    İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
    Nörobilim Yüksek Lisans Programı
    Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

    Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
    Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
    Nöropazarlama Yüksek Lisans Programı

Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü

    Tasavvufa Girşi Eğitim Programları
    Tasavvuf Musikisine Giriş ve Eğitim Programları
    Tasavvufî İrfân Işığında Kur'an ve Resulullah
    Tasavvufa Giriş I Eğitim Programı
    Tasavvufa Giriş II Eğitim Programı
    Arapça Eğitimi

Erasmus

Üsküdar Üniversitesi'nde Eramus programı kapsamında 123 tane yurtdışı üniversite anlaşması bulunmaktadır.
Araştırma ve Laboratuvar

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 28 tane araştırma ve uygulama merkezi, 33 tane laboratuvar bulunmaktadır. 2014-2015 yılı içerisinde Uluslararası İndekslere giren yayın sayısı 113'tür. Toplam proje desteği ise 2.5 Milyon TL
Kütüphaneler

Üsküdar Üniversitesi bünyesinde 3 adet Kütüphane bulunmaktadır. Bunlar: Altunizade Merkez Yerleşkesinde Nermin Tarhan Kütüphanesi, Üsküdar Çarşı Yerleşkesinde ise Müzeyyen Tarhan Kütüphanesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi olmak üzere 2 adet kütüphane bulunmaktadır. Toplam 33.360 kaynak bulunmaktadır. Bunları 473 tanesi cd, 201 tanesi tez ve 50 tane anlaşmalı veritabanı bulunmaktadır.

Kütüphane çalışma alanları: Kuzey: 280 m2 / Çarşı: 307 m2
Öğrenci Konseyi

Öğrenci Konseyi, üniversitelerde öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde öğrenci haklarını gözeten, hiçbir siyasi akıma bağlı olmayan Rektörlüğe bağlı resmi bir birimdir.

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenci temsilcisi olan kişiler seçim yoluyla belirlenirler. Öğrenci temsilcileri bir araya gelerek fakülte öğrenci temsilciler kurullarını ve Ü.Ü Öğrenci Konseyi’ni oluştururlar. Bu birimlerin amacı, üniversite sorunlarını incelemek, eğitim, araştırma ve öğrenci hizmetlerinde çözüme yönelik araştırma ve değerlendirme yapmak, elde edilen sonuçları ilgili birimlere sunmak ve bunların takipçisi olmaktır.

Görevleri:

    Yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
    Sivil toplum kuruşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yüksek öğretim kurumu içerisinden öğrenci katılımını teşvik etmek,
    Sosyal, kültürel ve akademik projeler hazırlayarak üniversite sürecini yaşanır kılmak,
    Ulusal ve uluslararası “Eğitim ve Gençlik Programları” için öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
    Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile karşılıklı ilişkileri geliştirmek,
    Yemek, ulaşım, barınma, kulüp, burs, eğitim, spor, kültür-sanat alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak.

Öğrenci Kulüpleri

Üsküdar Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri

    ARMONİ KULÜBÜ
    ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
    BENİMLE OYNAR MISIN? KULÜBÜ
    Bİ FİKİR KULÜBÜ
    BİLİM KURGU KULÜBÜ
    BİLİM ve TEKNOLOJİ KULÜBÜ
    ÇAĞIN VİCDANI KULÜBÜ
    DANS KULÜBÜ
    DİL ve KONUŞMA TERAPİSTLİĞİ KULÜBÜ
    DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
    ERGOTERAPİ KULÜBÜ
    FARMAKOGENETİK KULÜBÜ
    FİKİR ve AKSİYON KULÜBÜ
    FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ
    GENÇ YAKLAŞIMCILAR ANALATİK DÜŞÜNME KULÜBÜ
    GİRİŞİMCİLİK ve KARİYER KULÜBÜ
    GÖRSEL İLETİŞİM KULÜBÜ
    HAYDİ GÜLÜMSET KULÜBÜ
    HER DEM EDEBİYAT KULÜBÜ
    HÜRRİYET VE ADALET KULÜBÜ
    İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ KULÜBÜ
    KONUŞAN ELLER KULÜBÜ
    MEDYA ve İLETİŞİM KULÜBÜ
    MEDYATİK KULÜBÜ
    MÜZİK KULÜBÜ
    PSİKOLOJİ KULÜBÜ
    REKLAM ve MARKA KULÜBÜ
    SAĞLIKLI YAŞAM KULÜBÜ
    SAĞLIKTA POZİTİF DÜŞÜNCE KULÜBÜ
    SİNEMA KULÜBÜ
    SOR-SORGULA-SÖZ ET KULÜBÜ
    SOSYAL HİZMET KULÜBÜ
    SOSYAL SAĞLIKÇILAR KULÜBÜ
    SOSYOLOJİ KULÜBÜ
    SPOR KULÜBÜ
    TIBBİ AROMATİK BİTKİLER KULÜBÜ
    TİYATRO KULÜBÜ
    TURKUAZ KULÜBÜ
    ULTRASLAN GS KULÜBÜ
    UNİ BJK KULÜBÜ
    UNİ TS KULÜBÜ
    YEŞİLAY KULÜBÜ

Spor

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Üsküdar Üniversitesi'nin katıldığı üniversiteler arası yapılan müsabakalarda ;

    TÜSF Muaythai Şampiyonasında Muhammet TULGAR Türkiye üçüncüsü olmuştur.
    TÜSF Muaythai Şampiyonasında Öznur BAYAT Türkiye ikincisi olmuştur.
    TÜSF Kickboks Şampiyonasında Muhammet TULGAR Türkiye ikincisi olmuştur.

2015-2016 eğitim öğretim yılında Bayan Voleybol ve Erkek Basketbol Takımları Üsküdar Üniversitesini temsil edeceklerdir.


Müzik

Üsküdar Üniversitesi müzik faaliyetleri öğrenci kulüpleri tarafından yürütülmektedir.


Çözüm Merkezi

Çözüm Merkezinin amacı, Üsküdar Üniversitesi öğrencileri, personel ve diğer başvuran kişilerin Üsküdar Üniversitesi ile sorun yaşadığını düşündüğü tüm konularda, güvenilir ve kolay ulaşılabilir bir yönetim anlayışı ile sonuç odaklı çalışmaktır.

Çözüm Merkezi, başvuran herkesi Üniversite ile ilgili bütün işlerinde en kısa sürede en doğru sonuca ulaştıran, o anda çözülemeyen problemler için ise, sorun ve önerileri başvuran adına takip eden bir birimdir.


Engelsiz Öğrenci Birimi

Engelsiz Öğrenci Birimi,Üsküdar Üniversitesi'nde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel ihtiyaçları bulunan öğrencilerin üniversite tarafından tüm olanaklara diğer öğrenciler kadar rahat ulaşabilmelerini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmakla görevlidir. Üsküdar Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi Yönetimi Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından bir Rektör Yardımcısı sorumluluğunda, engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, uygulamak, geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek üzere oluşturulmuştur. Engelsiz Öğrenci Biriminin çalışma usul ve esasları, Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinin 8. maddesine göre hazırlanmıştır. Engelsiz Öğrenci Biriminin başkanlığı Prof.Dr. Sevil Atasoy (Rektör Yardımcısı) yürütmektedir. Ayrıca Engelsiz Öğrenci Biriminin yürüttüğü Engel savar adlı bir program ile ilk olma özelliğine sahiptir.


Kuruluş: 2011
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.uskudar.edu.tr/

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR