Ü

Doğuş Üniversitesi

Genel Bilgiler

Doğuş Eğitim Kurumları, öğrencilerini Atatürkçü, çağdaş, laik, demokratik ve özgür düşünen bireyler olarak yetiştirmek ve onlara ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci ve gücü kazandırmak amacıyla 1974' te lise olarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Daha sonra Anaokulları, İlköğretim Okulu, Fen Lisesi, IB World School’u da açarak ilköğretim ve ortaöğretimin her kademesinde hizmet vermeye başlamıştır.

Doğuş Eğitim Kurumları tarafından 1995’te kurulan Doğuş Eğitim Vakfı’nın başarılı çalışmaları sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 09 Temmuz 1997 tarih ve 4281 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip kâr gayesi gütmeyen bir vakıf üniversitesi olarak yüksek öğrenim kurumları arasındaki yerini almıştır.

Kuruluşu’nun 14. yılını kutlayan Doğuş Üniversitesi’nde bugün, Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’nde toplam 20 bölüm ve 25 lisans programı ile Meslek Yüksekokulu’nda 11’i birinci öğretimde, 7’si ikinci öğretimde olmak üzere 18 ön lisans programı bulunmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde altı yüksek lisans ve bir doktora, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise üç yüksek lisans ve bir doktora programı vardır.

2003/2004 akademik yılı bahar yarıyılı içinde ERASMUS üyeliğini (Erasmus University Charter) elde eden Doğuş Üniversitesi’nin öğrencileri 2004/2005 akademik yılından itibaren Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışındaki otuzu aşkın üniversite ile imzalanan İkili Anlaşmalar (Bilateral Agreement) uyarınca öğrenci değişiminden yararlanmaktadır.

Doğuş Üniversitesi’nde öğrencilere verilen eğitim – öğretimin yüksek kalitesi ve derinliği üzerinde, öğretim üyelerinin “hocalık” yetenekleri kadar üst düzeydeki deneyimleri, birikimleri ve devamlı olarak araştırma – geliştirme ile bilgi üreterek bilime katkı sağlamaları etkili olmaktadır. Öğrencilerimizin hayata mümkün olduğunca eksiksiz katılmalarını sağlamaya, onları doğru şekilde yönlendirmeye gayret eden değerli öğretim üyelerimizin araştırma-geliştirme ve yayın faaliyetleri üniversitemizce sürekli teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. 2006 yılında öğretim üyesi başına düşen (SCI+SSCI+AHCI indekslerinde yer alan) yayın sayısına göre Doğuş Üniversitesi sıralamaya giren 78 (toplam 93) üniversite arasında 14. sıraya yükselmiştir.

Vizyonumuz

Değişim esnekliğiyle kendini yenileme gücüne sahip, araştırma, hayat boyu öğrenme ve insan odaklı eğitim sistemine dayalı bir dünya üniversitesi olmaktır.

Misyonumuz

1-) Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında Türk toplumunun değerlerini tanıyan ve tanıtan, demokrasinin değerlerine sahip çıkan, bağımsız, analitik ve eleştirel düşünce yeteneği ile donanmış, entelektüel merak sahibi, girişimci, yenilikçi, yaratıcı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, dürüst, ahlâklı, yetkin, öz güven sahibi, katılımcı, insan haklarına saygılı, tarafsız bakış açısına sahip, hoşgörülü, kendisi ve çevresiyle barışık, çağdaş mezunlar ve sorumlu vatandaşlar yetiştirmek,

2-) Sosyal, beşeri ve fen bilimleri alanlarında, teknolojide ve yaratıcı sanat alanında yapılan çalışmalarla bilgiye ulaşmak, üretmek; geliştirmek ve yaymak suretiyle bilimsel, kültürel, sosyal, ekonomik ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak,

3-) Barış, adalet, özgürlük, eşitlik ve dayanışma gibi evrensel olarak kabul edilmiş değerleri korumak ve geliştirmeye yardımcı olmak,

4-) Öğrencilerinin, mezunlarının, öğretim elemanlarının, tüm çalışanlarının ve toplumun beklentilerine cevap veren bir üniversite olmaktır.

Fakülteler

• Fen Edebiyat Fakültesi

• Hukuk Fakültesi

• İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Sanat ve Tasarım Fakültesi


Kuruluş: 1997
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.dogus.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR