Ü

Haliç Üniversitesi

Genel Bilgiler

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Üniversitemiz 23 Kasım 1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Üniversitemizin hızlı büyüme ve gelişimi süreci içersinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi ve 9.07.2007 tarih 2007/12481 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Sağlık Bilimleri Yüksek okulu kurulmuştur. 09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 04.08.2007 tarih ve 26300 sayılı Resmi Gazetede yayılanmış bulunan T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun kuruluşu Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmüş olup, 2007 yılı ÖSS Ek kontenjanıyla öğrenci alınmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Son olarak Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitime açılarak 2008-2009 eğitim - öğretim döneminden itibaren bu okulumuzda eğitime başlanılmıştır. T.C. Haliç Üniversitesi 2008/2009 Eğitim-öğretim yılı itibariyle (4066) lisans, (494) lisansüstü öğrencisi olmak üzere toplam 4560 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Misyonumuz - Vizyonumuz

Türkiye bu gün Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci içindedir. Ülkemizin dışa açılma ve çağdaş gelişmeyi yakalayabilmesi ancak çağdaş düzeyde bir eğitim seferberliği sonucunda mümkün olabilecektir. Haliç Üniversitesinin bu hedefe yönelik olarak benimsediği eğitim-öğretim yöntemi öğrencinin analiz ve sentez yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir. Ancak bu şekilde günümüzün çoğu interdisipliner ve karmaşık problemleri çözülebilmektedir. Değişken koşullar karşısında doğru olan sonuçların bulunması, rasyonel ve isabetli kararların alınması ancak değişen bilim, teknoloji, iletişim ve bilgi yönetimi koşullarına göre hazırlanmış eğitim-öğretim programlarıyla sağlanabileceği inancındayız.

Bu bağlamda Haliç Üniversitesinin hedefleri (vizyonu) aşağıdaki gibi özetlenebilir:

• Eğitimde kaliteyi ön planda tutmak,
• Bilgi çağının gereklerini yerine getirmek,
• Uluslararası düzeyde tanınmak ve rekabet edebilmek,
• Disiplinler ve kurumlar arası sinerjinin olumlu etkilerini ortaya • çıkarmak ve bunlardan yararlanabilmek,
• Ekip çalışmaları ve katılımcılığı ön planda tutmak, paydaşlarımız ile etkili iletişim ve işbirliği yapabilmek,
• Ulusal ve evrensel etik ve moral değerlere sahip teori, uygulama ve teknoloji ile bütünleşik, yaratıcı, girişimci, araştırmacı, toplumsal sorumluluk taşıyan, ülke ve dünya barışına ve refahına katkı sağlayan, geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmektir.

Misyonumuz- hedefimiz, en fazla 15 yıl içerisinde vizyonumuz olarak belirttiğimiz tüm hususları yerine getirmiş saygın bir Üniversite olarak ülkemiz ve dünya yükseköğretiminde hak ettiğimiz onurlu yeri almaktır.

Fakülteler

• Fen Edebiyat Fakültesi

• İşletme Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi


Kuruluş: 1998
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.halic.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR