Ü

Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Genel Bilgiler

Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştiren bir komutanlıktır. Ankara Etlik'te bulunmaktadır. GATA Komutanlığını, aynı zamanda TSK Sağlık Komutanlığı görevini de yapan Korgeneral Orhan Akbaş yapmaktadır. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Dekanı ise Prof. Dr. Tümgeneral Mehmet Zeki Bayraktar'dır.

Akademi şu bölümlerden oluşmaktadır:

- Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu
- Hemşirelik Yüksek Okulu

GATA aynı zamanda tıp magazinlerinin ve kitaplarının olduğu, askeri doktor, doktor ve sağlık astsubay adaylarına hizmet veren bir kütüphaneye sahiptir.

Askeri Tıp Fakültesi öğrencileri ÖSS yi takip eden mülakat ve spor testi ile sağlık muayenesi ile kabul edilmektedir. Fakülte aynı zamanda belli kontenjanlarda Arnavutluk, Bosna-Hersek ve diğer Türkî Cumhuriyetlerden de öğrenci kabul etmektedir.

GATA tesisleri içerisinde 4 askeri destek bölüğü bulunur ki toplam 300 civarında Subay, Astsubay, Er ve Erbaş u bölüklerde görev yapmaktadır, ve askeri personel Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarından sağlanmaktadır. Destek bölükleri şunlardır:

1. Hizmet Bölüğü ve 2. Hizmet Bölüğü: Hizmet alanlarına ana bilim dalları, kütüphane, kantin, acil servis, morg, sera, tıp fakültesi girer.

Ulaştırma Bölüğü: Ambulans, makam arabaları, askeri taşıtlar Ulaştırma Bölüğü'nün sorumluluğu altındadır.

Muhafız Bölüğü: Sorumluluk alanı garnizonun güvenliğinden ibarettir.

Tarihçe

Askeri Tıbbiye'nin Tarihi Türk Ordusu’nun fen ve sosyal bilimler alanlarında yetişmiş subay ihtiyacı ile ilgili ilk ciddi girişim olarak, Sultan III. Mustafa zamanında (1773 yılında), mühendislik eğitimi verilmek üzere “Mühendishane-i Bahr-i Hümayun”un (İmparatorluk Deniz Mühendishanesi’nin) kurulduğu bilinmektedir.Donanmayı desteklemek üzere kurulan bu kurumun bir benzeri ise, Sultan III. Selim döneminde (1795 yılında), “Mühendishane-i Berr-i Hümayun” (İmparatorluk Kara Mühendishanesi) adıyla topçu subayı yetiştirmek üzere kurulmuştur.Bu iki kurum önce (1883 yılında) Hendese-i Mülkiye’ye dönüştürülmüş, daha sonra ise 1909 yılında Mühendis Mekteb-i Alisi adını alarak, sivil mimar ve mühendislerin yetiştiği bir kurum haline gelmiş ve ordu ile bir ilgisi kalmamıştır.

Diğer bir önemli fen dalı olan tıp alanında ise ilk olarak Sultan II. Mahmut zamanında (14 Mart 1827 tarihinde) açılan “Tıphane ve Cerrahhane-i Amire” isimli okul ile ordunun tabib subay ihtiyacının karşılanması yolunda ciddi bir adım atılmıştır. 1839 yılında Galatasaray’daki eski Enderun Ağaları Mektebi’nin yerine (bugünkü Galatasaray Lisesi’nin olduğu yere) taşınan bu okulun ismi “Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane” olarak değiştirilmiştir.

Sultan II Abdülhamit döneminde (1894) “Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane” için Haydarpaşa’da yeni bir bina inşaasına başlanmış ve 1903 yılında buraya taşınılmıştır. Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane’nin Haydarpaşa’daki binası (şu anda Marmara Üniversitesi tarafından kullanılmaktadır) 1933’de, sivil Tıp Fakültelerinin kurulduğu yıllara gelindiğinde, “Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye-i Şahane” lisans seviyesindeki tıp eğitimini bu kurumlara bırakarak tarihi görevini tamamlamıştır.

Ancak ordunun tabib subay ihtiyacının her zaman devam edeceğinden hareketle, İstanbul Beyazıt’ta, İstanbul Üniversitesi Merkez Bina girişinin yanında bulunan Eski Maliye Nezareti binası, sivil tıp fakültesinde eğitimlerine devam edecek olan askeri öğrencilerin ikametine ayrılmış ve böylece bu uygulama, daha sonraki yıllarda, diğer fakültelerden de askeri öğrencileri bünyesine alacak olan “Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları”nın kuruluşuna zemin oluşturmuştur. 1933’de, eğitimlerini sivil tıp fakültelerinde almaya başlayan askeri öğrencilerin ikameti Beyazıt’taki Eski Maliye Nezareti binasında dır. Daha sonra “İstanbul Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Pansiyonu Kumandanlığı” adı altında Kumkapı’da ki Jean D’arc Fransız Lisesi’nin binasına taşınan ve tıp alanı dışındaki fakültelerden de öğrenci almaya başlayan kurumun bir benzeri de Ankara Cebeci’de oluşturulmuştur. İstanbul Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Pansiyonu Kumandanlığı'nın Kumkapı’da binasının son durumu


1970’li yıllarda Kumkapı'daki bina sadece Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı öğrencilere tahsis edilmiş, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları'na bağlı öğrenciler ise Kasımpaşa'daki Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bünyesinde, Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası'nın orta katında tesis edilen Deniz Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı'na aktarılmışlardır. Bu dönemde ayrıca diğer bazı illerde de (Erzurum, Bursa, İzmir gibi) “Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları“ oluşturulmuştur. 70’li yıllarda Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları’na bağlı öğrencilerin kaldığı Kasımpaşa’daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası

1979 yılında İstanbul Sarayburnu’nda yeni tesislerin hizmete girmesi ile İstanbul’daki iki komutanlık tekrar bu tesiste birleştirilmiş ancak 1980’li yıllarda Ankara’da Gülhane Askeri Tıp Fakültesi’nin açılması ile tıp öğrencileri bu fakülteye kaydırılmıştır. Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı’nın binaları, ilerdeki binalar ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin ilk kuruluş yıllarında kullandığı binaları.Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlığı'na sahil tarafında gelindiğinde, Erol Taş’ın Kahvehanesi’nin karşısında yer alan giriş kapısı

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi

Daha sonraki dönemde ise, mühendis, öğretmen vb. branşlardaki ihtiyaçların da, fakültelerin sivil mezunlarından karşılanmaya başlanması ile “Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları“nın da tarihi görevi son bulmuştur.Kumkapıdaki bu bina üniversitelerde okuyan Silahlı Kuvvetler mensubu personel çocuklarına MSB öğrenci yurdu olarak hizmet vermeye başlamıştır.

30 Aralık 1898 tarihinde İstanbul Topkapı Sarayı içinde Gülhane Askeri Tatbikat Okulu ve Hastanesi olarak kurulmuştur. Öğretim üyesi ve hekim desteği ile İstanbul Tıp Fakültesi'nin (1909), Ankara Tıp Fakültesi'nin (1945) kuruluşlarına katkıda bulunmuştur.

Ali Rıza Pasin'in Başhekimliği döneminde 1941'de Ankara Cebeci Hastanesi'ne nakledilen kurum, 1947'de bugünkü ismi Gülhane Askeri Tıp Akademisi ismini almıştır.

1953 - 1971 arası Ankara Bahçelievler Kara Kuvvetleri Komutanlığı eski binasında hizmet veren akademi, 1971 yılından itibaren ANKARA - Etlik'te hizmet vermektedir.

Ardından sıra ile aşağıdaki dallar hizmete girmiştir:

- 1977'da Sağlık Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okul Komutanlığı
- 7 Kasım 1980'da Askeri Tıp Fakültesi
- 25 Kasım 1985 tarihinde Hemşirelik Yüksek Okulu
- 1 Ekim 1992 tarihinde, 2 yıl süreli ön lisans seviyesinde eğitim veren Sağlık Meslek Yüksek Okulu
- 21 Nisan 2000'de T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi.
- 2005'de Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okul Komutanlığı


Kuruluş: 1898
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.gata.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR