Ü

İpek Üniversitesi

Genel Bilgiler

İpek Üniversitesi, Koza İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı tarafından 2011 yılında Ankara'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Üniversitenin kurulmasına ilişkin karar 03. 03. 2011 tarih ve 27863 sayılı resmî gazetede yayınlanmıştır.[1] Türkiye'nin ilk ve tek sanat ve sosyal bilimler üniversitesi olma özelliğini taşımaktadır. 2013-2014 akademik yılında ilk öğrencilerini almıştır. Kurucu rektörü Prof. Dr. Ali Fuat Bilkan'dır. Mütevelli heyet başkanı H. Akın İpek'tir.

Kampusu, Turan Güneş Bulvarı 648. Cadde, 651. Sokak No: 4, 06550 Oran, Çankaya / Ankara adresinde bulunmaktadır. Kampüsün 2013 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Kampüs, şehir kampüsü tarzında neoklasik mimariyle inşa edilmektedir. Bilkan, üniversiteyi "Özel sektörün şimdiye kadar sosyal bilimler alanına yaptığı en büyük yatırım" şeklinde tanımlamaktadır.

Üniversite kampusu, inşaatı bittiği zaman yirmi dört saat yaşanabilir bir sosyal ve kültürel alana dönüşecektir. Üniversitenin disiplinlerarası çalışmalara ve yabancı dillere ağırlık vermesi, senaryo yazarlığı, moda tasarım, animasyon gibi programları açması dikkat çeken yanlarındandır.

Akademik Birimler
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü

İpek Üniversitesi Tarih Bölümü, 2013 yılında kurulmuş olup, kurucu başkanı Prof. Dr. Kemal Çiçek'tir. Türk Tarih ve Kültürü hakkında araştırmalar yapmak ve Türklerin başka devlet ve kültürlerle etkileşimi üzerinde araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Bölümün öğretim dili İngilizcedir. Bölüm kuruluş felsefesi doğrultusunda öğrencilerine geniş bir perspektiften Türk tarihine bakmayı öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerine İngilizce ve Türkçe dışında en az bir yabancı dilde daha yazma, okuma ve konuşabilme yeteneği kazandırmayı amaçlayan Tarih Bölümü, doktora ve yüksek lisans düzeyinde ise Bölge Uzmanı unvanı ile araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tarih Bölümü, Erasmus Bologna vb. Uluslararası Öğrenci değişim programlarına üyedir ve bu sayede uluslararası düzeyde öğrenci değişimleri yapacaktır.
Türk Dili ve Edebiyatı

İpek Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk dili ve edebiyatının öğretilmesini ve bu alanda araştırmalar yapılmasını amaçlar. Bölüm, sanat ve sosyal bilimler üniversitesinin tüm imkânlarından faydalanan, disiplinlerarası çalışmalara öncelik veren, en az iki yabancı dili öğrencilere kazandırmayı hedefleyen, Türk dili, kültürü ve edebiyatını araştırmayı, dünyadaki diğer örnekleriyle karşılaştırmayı ve eleştirel çalışmalar yapmayı amaç edinmiş bir bölümdür. Bu anlamda öğrencilerin farklı alanlardan dersler alarak Türk dili ve edebiyatının kendine özgü şartlarını öğrenmesinin, anlama ve araştırma için gerekli donanımları edinmesinin yanında küresel ve karşılaştırmalı bir bakış açısı kazanmaları da teşvik edilmektedir.

Bölümün öğrenci odaklı amaçları şunlardır:

    Güçlü bir Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi bilgisi
    İleri düzeyde ikinci bir yabancı dil
    Türk dilinin ve edebiyatının kaynaklarını ve dönemlerini bilme
    Türk dili ve edebiyatıyla başka diller ve edebiyatlar arasında bağlantılar kuracak bir seviye
    Her öğrencinin en az bir yabancı edebiyatı ana hatlarıyla bilmesi
    Mimari, sosyoloji, senaryo yazarlığı, tarih veya psikoloji gibi diğer alanlarla edebiyatın ilgisini kurabilme
    Edebiyat ve dile kuramsal olarak yaklaşabilme

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İpek Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2013 yılında kurulmuş olup, lisans eğitimine 2013-2014 akademik yılında başlayacaktır. Program İngiliz Edebiyatı ağırlıklı derslerin yanı sıra mitoloji, klasik edebiyat ve batı düşünce sistemine yönelik dersler içermektedir. Ayrıca üniversite ve bölüm kapsamında açılan ve bölüm müfredatının yaklaşık %25’ini oluşturan seçmeli dersler vasıtası ile öğrencilerin hem İngiliz kültürü ve edebiyatının inceliklerine hakim olmaları, hem de bu edinimlerini farklı sosyal disiplinlerdeki bilgileri ile desteklemeleri amaçlanmaktadır. Farklı çerçevelerdeki değişim programları kapsamında da seçkin üniversiteler ile ikili anlaşma çalışmaları sürdürülmektedir. İpek üniversitesinin genel felsefesine uygun olarak öğrencilerin İngilizce dışında en az ikinci bir yabancı dili de iyi düzeyde öğrenmelerine imkan sağlanmaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015-2016 akademik yılında Lisansüstü programlarını başlatacaktır.
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İpek Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İktisat ve İşletme bölümlerinden oluşmaktadır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nin hedefi, dünyanın gelecekteki seçkin yönetici ve sosyal bilimcilerini, zamanın ruhunu algılayıp değişimleri farkedecek bir donanıma sahip kılmaktır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, prestijli okullarda doktoralarını tamamlamış öğretim üyesi kadrosuyla, pek çok farklı özelliklere ve ilgi alanlarına sahip öğrencilere ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda, hem sosyal hem de akademik bakımdan mükemmel uluslararası bir eğitim ortamı sunmaktadır.
İktisat
İşletme
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı
Müzik
Tekstil ve Moda Tasarımı
Sinema Sanatları Fakültesi
Animasyon

İpek Üniversitesi Animasyon bölümü, teknolojik ürünlerle donatılmış animasyon stüdyoları ile öğrencilere eğitimleri süresince pratik yapabilecekleri bir atölye ortamı sunarken mezuniyet sonrasında da iş olanağı sağlayabilmektedir. Lisans eğitimi boyunca öğrenciler spesifik olarak aşağıdaki konularda çalışmalar gerçekleştirmiş olacaklardır:

    Modelleme çeşitleri ve teknikleri,
    İleri seviye organik modelleme,
    Kaplama, renklendirme, rig yapımı (iskelet sistemi oluşturma ve karaktere uygulanması),
    Karakterlerin hareketlendirilmesi,
    Dramaturji,
    Morf animasyon teknikleri (karakter mimikleri),
    Işıklandırma ve gölgelendirme teknikleri
    Storyboard,
    Konsept tasarım,
    Karakter tasarımı,
    Senaryo yazım teknikleri,
    Kurgu, montaj ve mocap teknolojisi.

Film Tasarımı
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler

İpek Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine şu avantajlar ve imkanları sunmaktadır:

    Öğrencilerini İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil ile donatmak,
    Seçmeli derslere müfredatında ağırlık vererek arzu eden öğrencilerin diplomasi, güvenlik, uluslararası ekonomi-politik ve bölge çalışmaları gibi alanlarda uzmanlaşmasına imkan sağlamak,
    Öğrencilerini uluslararası diyalogu teşvik etmek ve siyasi çözümlemeleri şekillendirmeleri adına kültürel ve diplomatik becerilerle donatmak,
    Öğrencilerin uluslararası ortamda doğan problemlere ve olaylara uluslararası ilişkilere ait akademik teorileri ve kavramları uygulayabilmesini sağlamak.

Siyaset Bilimi

İpek Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümü öğrencilerine şu avantajlar ve imkanları sunmaktadır:

    Siyaset teorisi ve pratiğini birleştiren bir eğitim.
    Tamamı yurt dışı eğitim ve araştırma deneyimine sahip saygın akademisyenler tarafından verilen küresel ölçekte bir eğitim.
    Minimal seviyede (1:10) bir öğretim üyesi başına düşen öğrenci oranı
    Seçmeli derslere ağırlık veren bir müfredat.
    Merkezi konumu, kapsamlı altyapısı ve zengin entelektüel birikimi ile mezunlarına farklı iş alanlarında çalışma ve başarılı olma imkânını.

Uzaktan Eğitim Merkezi

Eğitimde teknolojinin olanaklarından yararlanmak artık kaçınılmazdır ve eğitim alanında son yıllarda yapılan birçok araştırmada belirtildiği gibi teknoloji kullanımı öğretim sistemlerinde önemli yer tutmaktadır. Ders kitapları önemini tam anlamıyla yitirmemekle birlikte özellikle de dijital yerliler olarak adlandırılan bugünün bireyleri için eğitimde yüksek motivasyonu sağlama konusunda yetersiz kalmakta ve tatmin edici olamamaktadır. İnternet Temelli Uzaktan Eğitim ile öğrencilerin ve öğretim elemanlarının yerden zamandan bağımsız çalışma yapabilecekleri çoklu ortam (multimedia) destekli eğitim materyalleri ve sesli-görüntülü iletişim sistemi erişime açılmakta, bu sayede hareketli, etkileyici ve öğrencinin motivasyonunu artırıcı bir eğitim ortamı sağlanabilmektedir. Böylelikle öğretim içeriği animasyon, simülasyon, video ve çarpıcı görseller ile çok daha zengin bir şekilde öğrencilere sunulabilmekte, öğrenilenlerin tekrarı yapılabilmektedir. Uzaktan eğitimle öğrenci kendi hızına göre çalışma yapabilme özgürlüğüne de sahiptir.


Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Bölümü, İpek Üniversitesi'nin bütün bölümlerinde İngilizcenin dışında okutulacak ikinci ve üçüncü seçmeli dilleri koordine edecektir.

- İpek Üniversitesi, orta vadede İngilizce ve diğer seçmeli dillerin öğretilmesi konusunda “Dil Mükemmeliyet Merkezi” haline getirilecektir.

- Diller, mümkün olduğunca Avrupa Ortak Başvuru Metni sınıflamasına göre A1 (A1-1/A1-2), A2 (A2-1/A2-2), B1 (B1-1/B1-2), B2 (B2-1/B2-2), C1, C2, D1, D2 şeklinde okutulacaktır.

- Öğrenciler Hazırlıktan itibaren, seçmeli dillerden birini ya da bir kaçını alabileceklerdir. Hedef, mezun olan öğrenciye YDS ya da eş değeri sınavlardan 70/100 puan aldırmaktır.

Üniversitemizin eğitim ortamında şu diller kademeli olarak devreye sokulmak suretiyle, ilgili dili ana dili olarak konuşan öğretim elemanları tarafından öğretilecektir:

Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Ermenice, Hintçe, İbranice, Sırpça, Kore Dili, Macarca, Portekizce, Urduca, Bulgarca, Swahili Dili.


Kuruluş: 2011
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://ipek.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR