Ü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Genel Bilgiler

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 5662 sayılı Kanunla kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Ancak üniversitenin tarihi 08.03.1987 tarihli Yükseköğretim Kurulu kararı ile Selçuk Üniversitesi bağlı olarak kurulan Meslek Yüksekokuluna dayanmaktadır. 21.03.1991 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında; Ermenek Meslek Yüksekokulu, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı Kanunla; Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuştur.

Aynı yıl Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan 10.09.1992 tarihli protokolle Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 30.09.1994 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında Kazım Karabekir Meslek Yüksekokulu, 02.11.1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazeteyle Sağlık Yüksekokulu, 18.11.1997 tarihli kararname ile de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurularak, Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitimlerini sürdürmüşlerdir.

Bakanlar Kurulunun; 2006/10735 sayılı kararının yayımlandığı 05.08.2006 tarih ve 26250 sayılı Resmi Gazeteyle Edebiyat Fakültesi, 2007/11548 sayılı kararının yayımlandığı 20.01.2007 tarih ve 26409 sayılı Resmi Gazeteyle Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmuştur. Fakat bu iki fakülte eğitim öğretime başlamamıştır.

Selçuk Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitim öğretimlerini sürdüren bu eğitim birimleri, 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 7nci maddesi gereğince eklenen; 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununun Ek 72nci maddesinin (a) fıkrası gereğince fakülteler, (b) fıkrası gereğince Yüksekokullar, (c) fıkrası gereğince de Meslek Yüksekokullar adı ve bağlantısı değiştirilerek üniversitemize bağlanmıştır.

Eğitim-öğretimini sürdüren Sosyal Bilimler Enstitüsü ile halen öğrenci almayan Fen Bilimleri Enstitüsü aynı Kanunun (ç) fıkrası gereğince Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.

Fakülteler

Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi


Kuruluş: 2007
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.kmu.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR