Ü

Aksaray Üniversitesi

Genel Bilgiler

Aksaray Üniversitesi, Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir. 17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokulları kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır.

T.C. Anayasasının 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasasının 13. maddesi uyarınca Aksaray Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet SAĞLAM atanmıştır. (Karar Sayısı 2007/22)Aksaray Üniversitesi (ASÜ)

Bakanlar Kurulu tarafından, 2006 yılı içinde kurulması kabul edilen bir devlet üniversitesidir.

17 Mart 2006 tarihli 26111 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 5467 sayılı kanunla Niğde Üniversitesi' ne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek, fakülte ve yüksekokullar kendi bünyesinde oluşturulan Aksaray Üniversitesi Rektörlüğe bağlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Necdet SAĞLAM'dır.

Aksaray Üniversitesi'nde 4 fakülte, 2 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulunda ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapılmaktadır. Lisansüstü eğitim üniversiteye bağlı Fen ve Sosyal Bilimler enstitüleri bünyesinde sürdürülmektedir.

Üniversitemizde Fakülteler bazında 2771, Yüksekokullarda 742, Meslek Yüksek Okullarında 3298 ve Enstitülerde 112 olmak üzere toplamda 6923 öğrencisi vardır.

Akademik Kadrolar bakımından ise 6 Profesör, 8 Doçent, 134 Yardımcı Doçent olmak üzere toplamda 393 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

Misyonumuz

Aksaray Üniversitesi; bilimsel özerkliğe sahip olmanın verdiği güçle, evrensel değerler ışığında bilim, teknoloji, kültür ve sanat birikiminden yararlanarak, ülkenin geleceği için üstün, çağdaş ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi; araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev olarak yüklenmiştir.

Vizyonumuz  

 Aksaray Üniversitesi; öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmalarıyla bir model oluşturan, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, üniversite-sanayi işbirliği ile tanınan önder bir üniversite olmayı vizyon edinmiştir.

Fakülteler

Aksaray Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi olmak üzere dört  adet Fakülte ile eğitim öğretim hizmetlerini sürdürmektedir.

Fen Edebiyat Fakültesi Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak 05.11.1999 tarih ve 23867 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 23.10.1999 tarih ve 99/13483 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla kurulmuştur. Aksaray Üniversitesi’nin kurulmasıyla birlikte 17 Mart 2006 tarihinde yayınlanan 5467 sayılı kanunun ek 64. maddesi ile değiştirilerek Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Eğitim Fakültesi; Milli Eğitim Bakanlığının 06.08.1998 tarih ve 21175 sayılı kanunu üzerine, 2809 sayılı kanunun EK 30. maddesine göre 10.08.1998 tarihinde 98/11908 kararla Niğde Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5467 sayılı kanun ile Aksaray Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1992 yılında 3837 Sayılı Kanun'la kurulan Niğde Üniversitesi bünyesinde Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Eğitim-Öğretimini ilk yıllarda kredi yurtlar kurumu öğrenci yurdunda daha sonraları Mühendislik Fakültesinin binasında 1996 yılına kadar Eğitim-Öğretimini sürdürmüştür. Fakülte 17 Mart 2006 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak 5467 sayılı kanunla kurulan Aksaray Üniversitesine bağlanmıştır.


Kuruluş: 2006
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.aksaray.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR