Ü

Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi

Genel Bilgiler

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, İstanbul’da kurulan  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri ve eğitim fakülteleri, sağlık bilimleri, adli bilimler ve eğitim bilimleri enstitüleriyle  sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan oluşacaktır.

Devlet kaynakları yerine, kendi kaynaklarıyla, kazanç amacı gütmeden vakıflar tarafından Kanunla kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf  üniversitesi olan Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Bezmiâlem  Vakıf Üniversitesi; Bezmiâlem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuştur.

Amacımız

Çağdaş, rekabetçi, çağımızın gerekleri ile donanımlı, insanı önceleyen, etik değerlere saygılı, üretkenliği ile ülkesine ve yaşadığı topluma katkıda  bulunacak bireyler yetiştirmektir.  Özellikle Sağlık ve Eğitim  alanlarında; Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir  bir seviyeyi yakalamak için  genç beyinlerimize her türlü destek verilerek  nitelikli insan gücünün artırılmasına çalışılacaktır.


Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.bezmialem.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR