Ü

Muş Alparslan Üniversitesi

Genel Bilgiler

Muş Alparslan Üniversitesi; 5662 Sayılı "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la kurulan ve 29 Mayıs2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan, 17 yeni üniversiteden biridir.

Üniversite bünyesinde bulunan Muş Eğitim Fakültesi; öncesinde Fırat Üniversitesine bağlı olarak 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu’nun 06/08/1998 tarih ve 98/1462 sayılı kararı ile kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26/04/2006 tarih ve 1142 sayılı yazısı ile, 2006–2007 eğitim-öğretim yılında Muş Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği programına 40, Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği Programına 30 öğrenci alınması kararlaştırılmıştır.
Fırat Üniversitesi, Üniversite Yönetim Kurulunun 23/05/1986 tarih ve 1985-1986 6/90 sayılı kararı doğrultusunda; Yükseköğretim Kurulunun 25/03/1987 tarihli toplantısında alınan kararla, 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca kurulan Meslek Yüksekokulu, 1987 yılında Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Programını, 1988 yılında da İnşaat Programını açmıştır. Alparslan Tarım İşletmesi arazisi içerisinde bulunan Meslek Yüksekokulu yerleşkesine, 1996 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun kız ve erkek öğrenci yurtları kurulmuştur.

Muş Sağlık Yüksekokulu; I. Ulusal Sağlık Kongresi’nde alınan karar gereğince, sağlık hizmetlerinin verimliliğini yükseltmek amacıyla, ‘Sağlık Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi’ kapsamında, Sağlık Şurası’nın 174, 184 ve 185 numaralı kararları doğrultusunda, 10/10/1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüzüncü Yıl Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1997/1998 Eğitim-Öğretim Yılı’nda lisans düzeyinde faaliyetlerine başlamış ve 2000/2001 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

5662 sayılı yasa kapsamında kurulan Muş Alparslan Üniversitesi bünyesinde; üç fakülte, iki enstitü, bir sağlık yüksekokulu ve iki meslek yüksekokulu yer almıştır.

Fakülteler

• Eğitim Fakültesi
• Fen Edebiyat Fakültesi
• İktisadi ve İdari Bil. Fakültesi
• İletişim Fakültesi


Kuruluş: 2006
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.alparslan.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR