Ü

Toros Üniversitesi

Genel Bilgiler

Toros Hakkında

Toros Üniversitesi kuruluş  kanununun 23 Temmuz 2009 tarihinde resmi gazetede yayınlanmasıyla kurulmuştur.

Toros Üniversitesi’nin kurucu vakfı Mersin Eğitim Vakfı’dır. Mersin Eğitim Vakfı, Mersin ve Tarsus’ta bulunan Toros Okullarının sahibidir. Mersin Eğitim Vakfı idealist öğretmenler tarafından kurulmuştur ve tarihi 40 yıl önceye dayanır.

Toros Üniversitesi, güçlü  akademik kadrosu ve eğitim-öğretim programlarıyla geleceğin tasarımına katkıda bulunan, uluslararası düzeyde tanınmış bir üniversite olmayı amaç edinmiştir.

Toros Üniversitesi, insanlığa ve topluma hizmet ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, ekonomik gelişme için elini taşın altına koyan dinamik bir üniversitedir. Toros Üniversitesi yalnızca eğitim değil sürdürülebilir kalkınmaya katkı yapmayı hedefleyen bir üniversitedir.
Toros Üniversitesi çağdaş  toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi’nin eğitim yaklaşımı ‘Eğitimin Ötesinde, Yaşamın İçinde’ olarak özetlenebilir.

Vizyon

Toros Üniversitesi geleceğin biçimlenmesine katkıda bulunan uluslar arası düzeyde bir kurum olarak tanınmayı amaç edinmiştir.

 Toros Üniversitesi bu amaca ulaşmak için:

Seçilmiş akademik alanlarda ve yeni disiplinler arası alanlarda gelişmeye önem verir.
Öğrencilerini hızla değişen ve karşılıklı bağımlığın gittikçe arttığı bir dünyanın liderleri olmak için gerekli bilgi, beceri ve deneyimlerle donatır.

İşbirliği yapan ve paylaşan ve kendilerini kapsayıcı olmaya adamış akademisyenlerden oluşan bir akademik topluluk geliştirmeyi hedefler.

Dünya düzeyinde eğitim, araştırma ve kültürel kuruluşlar ile ilişkiler geliştirmeye önem verir.

Misyon

Toros Üniversitesi kendisini eğitim, araştırma ve topluma hizmete adamış bir yüksek öğretim kurumudur.

Toros Üniversitesi geleceğin iş gücünü yetiştirmeyi ve onları öğrenen bir beyin ve sorgulayıcı düşünme becerileri ile donatmayı; onları yerel ve küresel sorunlara duyarlı kılmayı; onları uluslar arası standartları sağlamayı ve bilimsel, teknolojik ve kültürel buluşlara katkıda bulunmayı; ve onları çağdaş ve evrensel değerlerin ve etik değerlerin güçlü destekçileri olarak yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi misyonunu gerçekleştirmek için bilimde işbirliğine, etkin, yaratıcı ve sürekli öğrenmeye ve küresel vatandaşlığa ve kapsayıcı kültüre önem verir.

Toros Üniversitesi çağdaş toplumun gereksinimi olan alanlarda ve mesleklerde yurt içinde ve yurt dışında aranan mezunlar yetiştirmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi araştırmada ve lisansüstü eğitimde belirlenmiş alanlarda adres olmayı hedefler.

Toros Üniversitesi belirli alanlara odaklanarak topluma hizmette toplum ile bütünleşmeyi ve topluma öncülük etmeyi amaçlar.

Toros Üniversitesi ülkenin ve bölgenin tercih edilen üniversitesi olmayı kendisine görev addeder.

Fakülteler

• Mühendislik Fakültesi
• İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi
• Güzel Sanatlar Fakültesi


Kuruluş: 2009
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.toros.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR