Ü

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Genel Bilgiler

3837 Sayılı Kanun ile 3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan, Ülkemizdeki iki yüksek teknoloji enstitüsünden birisi olan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü (GYTE); Marmara Bölgesi'nde seçilmiş bir alanda konumlanmış, araştırma ve teknoloji üretimi öncelikli bir ihtisas üniversitesidir. Enstitü; girişimci ve geniş ufuklu araştırmacılar yetiştiren, uluslararası düzeyde bilim ve teknoloji üretiminde saygın bir yer edinen ve Türk sanayisinin küresel rekabet ortamı içinde iyi bir konuma gelmesine katkıda bulunan bir araştırma kurumu haline gelmeyi hedeflemektedir.

1994 yılından bu yana 2 Enstitü ve 4 fakültesinde çeşitli disiplinlerde yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim veren Enstitü; 2001 yılından itibaren Malzeme Bilimi, Elektronik ve Bilgisayar Mühendislikleri ile Matematik ve Fizik bölümlerinde lisans eğitimine başlamış olup 2005 yılında ise ilk lisans mezunlarını vermiştir. Enstitümüz 2008 yılı itibariyle Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ve İşletme Fakültesi İşletme Bölümlerine de lisans öğrencisi almaya başlamıştır. Eğitim programları %30’a kadar İngilizce desteklenmektedir. Halen 926 lisans ve 1275 lisansüstü öğrencisi bulunan GYTE'de toplam 388 öğretim elemanı görev yapmaktadır. 2008 yılı itibariyle 158 doktoralı öğretim elemanının çalıştığı Enstitü; uluslararası yayınlarını her yıl artırmakta ve öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında, ilk beş Üniversite arasında yer almaktadır. Nitekim son dört yıldır Türkiye’de ki devlet üniversiteleri arasında 1.sıradadır.Enstitü adresli olarak 31.12.2008 tarihi itibariyle, “Citiation Index” kapsamındaki dergilerde yayımlanan yayın sayısı 153 tür. Bu da yine ilk sıralarda yer alacağımızın göstergesidir. Henüz çok genç bir lisans kurumu olmasına karşın, sahip olduğu seçkin akademik kadrosu ve kapsamlı teknik alt yapısı ile hızla gelişen GYTE, doktoralı öğretim üyesi ve öğrenci sayısı oranı ile de iddialı bir üniversite olma yolundadır.

GYTE’de Rektörlüğe bağlı Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde 843, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 432 olmak üzere 1275 lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) öğrencisi, Mühendislik Fakültesi’nde 528, Fen Fakültesi’nde 338, Mimarlık Fakültesi’nde 30, İşletme Fakültesi’nde 30 olmak üzere toplam 926 lisans öğrencisi bulunmaktadır. Enstitümüzün toplam öğrenci sayısı 2201’dir.

VİZYONUMUZ

1992 yılında bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak üzere bir ihtisas üniversitesi olarak kurulan GYTE’nin temel hedefi; gelişimini, Dünyadaki örnekleri ile rekabet edebilecek nitelikte alt yapı olanakları ve insan gücüne sahip bir yüksek teknoloji enstitüsü olarak sürdürmektir.  
 
MİSYONUMUZ

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, bağımsız ve eleştirel düşünen, bilgiye erişmeyi bilen, bilgiyi kullanan, üreten, geliştiren ve yaygınlaştıran, araştırmacı, bağımsız çalışma yetkinliğinde ancak ekip çalışmasında da başarılı, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci gelişmiş, lisans düzeyinde mesleğinin temel kavramlarını bilen, lisansüstü düzeyde ilgili alt disiplinde uzmanlaşan, çağdaş teknolojileri üreten ve uygulayan bireyler yetiştirmek, sanayi ile işbirliğine dayalı Ar-Ge çalışmaları yapmak ve ülke sanayinin uluslararası rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmaktır. 
 
KALİTE POLİTİKAMIZ

GYTE yönetimi, temel bilimsel ve stratejik araştırmaların yanı sıra, kısa sürede toplumsal faydaya dönüşebilecek ve yakın çevremizden başlayarak, sanayi sektörünün sorunlarına çözüm üretebilecek nitelikteki uygulamalı araştırmaları ve disiplinlerarası çalışmayı özendirmeyi; evrensel bilimin üretilmesine zemin hazırlayacak alt yapıyı oluşturmayı; öğrencileri ile birlikte genç ve nitelikli öğretim elemanlarına gerekli destekleri sağlamayı; spora ve sosyal etkinliklere yönelik olanakları yaratmayı ve iyileştirmeyi görev edinmiştir. Enstitümüzde, öğretim elemanları ve öğrencileri sürekli öğrenmeye, araştırmaya, araştırma sonuçlarını yayımlamaya ve kendilerini yenilemeye teşvik eden; bilginin üretilmesi ve paylaşımına hiçbir kısıt getirmeksizin, öğretim ve araştırma programlarındaki özerkliği kabul eden ve koruyan; öğretim elemanları ve öğrencilerine düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri, araştırma programlarını bağımsız hazırlayabilecekleri ortamı sunan; şeffaf, hoşgörülü ve demokratik bir yönetim modeli benimsenmiştir. GYTE’nin bilim ve teknolojide ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmayı hedefleyen bir yükseköğretim kurumu olduğu gözetilmekte ve Kalite Yönetim Sistemi ilkeleri özenli bir seçicilikle yerleştirilerek, uygulanmaktadır. 

Fakülteler

• Mühendislik Fakültesi
• Fen Fakültesi
• Mimarlık Fakültesi
• İşletme Fakültesi


Kuruluş: 1992
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.gyte.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR