Ü

Mustafa Kemal Üniversitesi

Genel Bilgiler

10.11.1992 tarihinde faliyete geçmiş olan Mustafa Kemal Üniversitesi, kurulduğunda bir yüksekokul ve iki meslek yüksekokulundan ibaret üç birimden oluşmuş olup, Üniversitemiz 18 yılda 33 birimli eğitim-öğretim ve bilim kurumu haline gelmiştir.

Bu kurumlar içinde;

    *12 Fakülte
    * 4 Enstitü
    * 5 Yüksekokul, 1 Konservatuar
    * 15 Meslek Yüksekokulu
    * Araştırma ve Uygulama Merkezi

aktif durumda olup, 2 Fakülte henüz faliyete geçmemiştir.

2009-2010 öğretim yılı itibariyle üniversitemizde 947 akademik, 623 idari personel olmak üzere toplam 1570 personel ve 24900 civarında öğrencimiz bulunmaktadır. Geçen öğretim yılında üniversitemizden 3437 öğrenci mezun olmuş olup, 2009-2010 öğretim yılında ÖSYM tarafından 8288 yeni öğenci üniversitemiz ailesine katılmıştır.

Üniversiteler, bilimsel araştırma ve çalışmaların rahatça yapılabildiği, düşüncelerin özgürce tartışılabildiği çağdaş kurumlardır. Üniversitemiz tüm yönetici, öğretim elemanları, öğrencileriyle ve öğretimim gerektirdiği teknolojiyle çağdaş bir üniversite olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Yüce önder Atatürkün adını taşıyan üniversitemizde Atatürkün ilkelerinden ayrılmadan üniversite gençliğinini; yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünen, özgüvenli, girişimci, ileri görüşlü, tarihini ve kültürünü özümsemiş evrensel değerlerini benimsemiş bireyler yetiştirmek en büyük hedefimizdir.

VİZYONUMUZ   

Evrensel değerleri benimsemiş, Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyet Devrimlerine bağlı, toplumla bütünleşen, ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma yapan, sürekli gelişmeyi hedefleyen, yenilikçi yöntemleri uygulayan, bunları yaşam boyu kullanma becerisi gösteren, çağdaş vatandaş sorumluluğu taşıyan bireyler yetiştiren, ayrıca Türkiye’nin yakın komşumuz olan Ortadoğu Ülkeleri’nce de her alanda örnek alınacak uluslararası  bir Üniversite olmak, Komşu Ülkelere de açılmak, eğitim-öğretim, bilimsel, kültürel, sağlık, turizm, sanayi, tarım, ticaret vb. alanlarda işbirliğini geliştirerek, bölgenin çekim merkezi olmak.
 
MİSYONUMUZ  

Ulusal kimliğimizi koruyarak, Üniversitemize  adını veren “Mustafa Kemal”e yakışır bir üniversite olmak; Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Devrimleri ışığında, çağdaş eğitim- öğretim yapmak, yenilikçi, akla dayalı, sorgulayıcı, yaratıcılığı-innivasyonu geliştiren, multidisipliner çalışmaya açık, kaynakları etkin kullanabilen, yarışmacı ve laik demokratik Cumhuriyet’e hukukun üstünlüğüne inanan, insan hak ve hukukuna saygılı, doğmalardan uzak, ülkenin birlik ve bütünlüğünü koruyan insanlar yetiştirmek.

Üniversitemizin üst düzeyde bilim adanı kadrolarını oluşturarak, yapılacak AR-GE çalışmaları ile bileme ve teknolojiye katkı yaparak toplumun gelişmesini destekleyerek ulusal ve uluslararası  alanda yer almak.

Bulunduğumuz bölgenin yerel sorunları ile yakından ilgilenmek, halkla iletişimi geliştirerek toplumun sorunlarının çözümüne ve toplumsal gelişime katkıda bulunmak, ayrıca Hatay İli’nin coğrafi konumunun da sağladığı olanakları dikkate alarak Ortadoğu Ülkelerini de içine alan, bilimsel, kültürel, sosyal ve çeşitli hizmet sektörüne yönelik çalışmaları üst düzeye çıkarmak.

Bu sonuçları elde edebilmek, sürdürebilmek ve geliştirmek için gereken çok iyi ve güncele doğru yenilenen dinamik bir alt yapı ve yenilenebilen, uzman idari kadroları oluşturmak.

Fakülteler

• Eğitim Fakültesi

• Fen Edebiyat Fakültesi

• Güzel Sanatlar Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

• Mimarlık Fakültesi

• Mühendislik Fakültesi

• Su Ürünleri Fakültesi

• Tıp Fakültesi

• Veteriner Fakültesi

• Ziraat Fakültesi


Kuruluş: 1992
Tür: Devlet Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.mku.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR