Ü

Gazikent Üniversitesi

Genel Bilgiler

Üniversitemiz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda toplumun yararını düşünen, Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı, ülke ve millet sevgisine, Türk Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne inanan, hür ve bilimsel düşünce ışığında; araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirmesi en birinci hedefi olarak görmektedir.

Ülkemizin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan GAP'da böyle bir üniversite kurulmasının amacı, üretim insan gücü, eğitim unsurları arasında dengeli ve verimli bir işbirliğinin sağlanarak; özelde bölgenin, genelde ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelik ve kalitede eğitimli insan yapısına ulaşmaktır.

Üniversitemiz bu amaç doğrultusunda, bilimin evrenselliğine odaklanarak, saygın bir ulusal bilim kurumu olma vizyonunu benimsemiştir.

Bilimde evrensel, ulusal ve mesleki bilgiye ulaşılması, üretip çoğaltılması ve yaygınlaştırılması yolunda sürekli bir çaba içerisinde olmak; Öğrencilerimizi bilimsel özgürlük ve Özerklik iklimi içinde yetiştirmek ve topluma yararlı kılmak ise en temel misyonumuzdur.

Bu çerçevede;

Üniversitemiz; düşünce özgürlüğü, bilimin evrenselliği ve araştırma ruhu; insan hak ve özgürlüklerine bağlılık, doğaya saygı, fırsat eşitliği, bilgi ve ahlak uyumu ilkeleri içinde faaliyet gösterecektir.

Yine bu doğrultuda, Üniversite olarak en üst seviyede bilimsel çalışmalar ve araştırmalar yapmak; bilgi ve teknoloji üreterek yaymak, milli anlamda ülke kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayarak çağdaş gelişmelerin ışığında T.C. Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ve 2547 Sayılı Kanunun ana hedefleri doğrultusunda eğitim - öğretim ve araştırma yapmak ilkelerimiz arasındadır.

Fakülteler

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• Mühendislik - Mimarlık Fakültesi


Kuruluş: 2008
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.gazikent.edu.tr

Harita Bilgisi

Üniversitenin Bulunduğu Şehir

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR