Ü

YÖK'TE "HEMŞİRELİK LİSANS EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yükseköğretim Kurulu tarafından, hemşirelik lisans programlarının eğitim kalitelerinin artırılması ve standartlarının yükseltilmesi amacıyla
YÖK'TE

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla YÖK Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Rahmi Er, Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın yanı sıra, ilgili yükseköğretim kurumlarının dekan ve bölüm başkanları, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri ile öğrenci temsilcileri katıldı.

Hemşirelik eğitimindeki mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi ve önerilerin uygulanabilmesi için bir yol haritasının oluşturulması amacıyla düzenlenen çalıştayın açılışında YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç bir konuşma gerçekleştirdi.

YÖK Başkanı Saraç konuşmasına, üniversitelerin amaçları arasında meslek edindirmede bilgi ve beceri kazandırmanın, nitelikli insan yetiştirmenin, alana özgü bilimsel araştırmalar yapmanın ve toplumun hizmetine sunmanın önemli yer tuttuğunu belirterek başladı.

Hemşirelik bölümlerinin bugün üniversitelerimizin sağlık bilimleri fakülteleri, hemşirelik fakülteleri ve sağlık yüksekokulları içinde yer aldığını ifade eden Başkan Saraç, klasik eğitim modeli, entegre eğitim modeli ve probleme dayalı eğitim modeli (PDÖ) olmak üzere genel olarak üç modelin uygulandığını söyledi.

Türkiye genelinde uygulanan en yaygın modelin klasik eğitim modeli olduğunu belirten YÖK Başkanı Saraç, "Hemşirelik programlarında 71.538 lisans, 6.157 yüksek lisans, 1.359 doktora öğrencisi olmak üzere toplam 79.054 öğrencimiz var. Öğretim elemanı sayımız 1.562'dir. 125 profesör, 140 doçent, 429 yardımcı doçent olmak üzere toplamda 694 öğretim üyemiz mevcut. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sayımız ise 868." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulunca son dönemlerde yapılan çalışmalarından bahseden YÖK Başkanı, bu bağlamda hemşirelik eğitimi için de bazı önemli çalışmaların yapıldığını belirtti.

2 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan bir yönetmelikle başta tıp doktorluğu olmak üzere, diş hekimliği, eczacılık, hemşirelik, ebelik ve fizyoterapi eğitim programlarının asgari eğitim koşullarını belirlendiğinin altını çizen Başkan Saraç, 8-9 Mart 2013 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen "Sağlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı"nda fakülte ve yüksekokullarda "Eğitime Başlama Ölçütleri"nin belirlendiğini sözlerine ekledi.

Tıp ve sağlık eğitimlerinin asgari eğitim öğretim içeriklerini belirlemek ve belli aralıklarla güncelleştirmek amacıyla "Ulusal Çekirdek Eğitimi Programı" çalışmalarının tıp fakülteleri, diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri ile hemşirelik yüksekokulları için tamamlandığını ifade eden Başkan Saraç, diğer alanlarda da bu konuda çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Sağlık eğitimi programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarının Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerliliğinin sağlanması için ulusal ve uluslararası akreditasyonların yapılması gerekliliğine değinen YÖK Başkanı, üniversitelerde kalite ve akreditasyon süreçlerini içeren çalışmalara hız verildiğinin altını çizdi.

Yükseköğretim Kurulu olarak sağlık insan gücünün planlamasında Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen YÖK Başkanı konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye'de Sağlık Eğitimi ve Sağlık İnsan Gücü Durum Raporunda (Şubat, 2014) yer alan verilere göre ülkemizde aktif çalışan; 129.383 tıp doktoru, 21.160 diş hekimi, 26.617 eczacı, 149.012 hemşire, 5.821 fizyoterapist, 52.351 ebe ve 130.611 diğer sağlık personeli olmak üzere toplam 514.955 sağlık personeli bulunmaktadır.

Bu veriler ülkemizde hizmet veren sağlık insan gücünün kapasitesini göstermektedir.

Toplam ülke nüfusunun yaklaşık %1'ini aktif çalışan sağlık personeli ile sağlık alanında eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır.

Bu rapora göre mezun olan ve mezun olacak olan kişilere göre hekim ve hemşire ihtiyacının 2024 yılında, ebe ve tıbbi sekreterlik mesleği ihtiyacının ise 2025 yılında tamamlanacağı öngörülmektedir.

2024 yılı ve sonrası dönem; eğitim kontenjanları ve mezunların istihdamı açısından gözden geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Sağlık İş Gücü Planlamasının sağlıklı yapılması ve yürütülmesi için; Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu birlikte bir planlama yapma gerektiği açıktır."

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın toplantıda yaptığı konuşmanın metni için tıklayınız.

YÖK Başkanı Saraç'ın konuşmasının ardından YÖK Başkanvekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yükseköğretim Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesi" konulu oturuma geçildi.

"Yükseköğretim Hemşirelik Eğitiminin Değerlendirilmesi" başlıklı oturumda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Okumuş "Hemşirelik Lisans Eğitimde Güncel Durum ve Uluslararası İyi Örnekler", Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birgül Özkan "Öğrencilerin Eğitim Süreçlerinde Yaşadıkları Sorunlar", Yrd. Doç. Dr. Havva Arslan Yürümezoğlu "Öğretim Elemanlarının Yaşadıkları Sorunlar", Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülseren Kocaman ise "Eğitim ve Meslekte Kalite ve Akreditasyon" başlıklı sunumları gerçekleştirdiler. 

Sunumların tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçilerek, ilgili alanların temsilcileri ile mevcut sorunlara yönelik çözüm önerilerinin üretilmesi ve önerilerin uygulanabilmesi için bir yol haritası oluşturulması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

 

     Kaynak

 

Yurdunuzu yönetmek mi istiyorsunuz?

Bize Ulaşın!

İLLERE GÖRE
YURTLAR

Üniversite Yurtları sana en uygun yurdu
bulmana yardımcı olur.
Hemen ara!

TÜM İLLERİ GÖR