Ana Sayfa Kız Yurtları Erkek Yurtları Şehir Bilgileri Üniversite Bilgileri Öğrenci Bilgi Rehberi Yurt İşlemleri Reklam Ver! Yurt Ekle
Üniversiteler
Abant İzzet Baysal Üniv... Acıbadem Üniversitesi Adıyaman Üniversitesi Adnan Menderes Üniversi... Afyon Kocatepe Üniversi... Ağrı İbrahim Çeçen Üniv... Ahi Evran Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Aksaray Üniversitesi Amasya Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Ankara Üniversitesi Ardahan Üniversitesi Artvin Çoruh Üniversite... Atatürk Üniversitesi Atılım Üniversitesi Avrasya Üniversitesi Bahçeşehir Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi Bartın Üniversitesi Başkent Üniversitesi Batman Üniversitesi Bayburt Üniversitesi Beykent Üniversitesi Bezm-i Alem Vakıf Ünive... Bilecik Üniversitesi Bilkent Üniversitesi Bingöl Üniversitesi Bitlis Eren Üniversites... Boğaziçi Üniversitesi Bozok Üniversitesi Bursa Teknik Üniversite... Canik Başarı Üniversite... Celal Bayar Üniversites... Cumhuriyet Üniversitesi Çağ Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart ... Çankaya Üniversitesi Çankırı Karatekin Ünive... Çukurova Üniversitesi Deniz Harp Okulu Dicle Üniversitesi Doğuş Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversites... Dumlupınar Üniversitesi Düzce Üniversitesi Ege Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Erzincan Üniversitesi Erzurum Teknik Üniversi... Eskişehir Osmangazi Üni... Fatih Sultan Mehmet Üni... Fatih Üniversitesi Fırat Üniversitesi Galatasaray Üniversites... Gazi Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi Gazikent Üniversitesi Gaziosmanpaşa Üniversit... Gebze Yüksek Teknoloji ... Gediz Üniversitesi Giresun Üniversitesi Gülhane Askeri Tıp Akad... Gümüşhane Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Hakkari Üniversitesi Haliç Üniversitesi Harran Üniversitesi Hitit Üniversitesi Iğdır Üniversitesi Işık Üniversitesi İnönü Üniversitesi İstanbul 29 Mayıs Ünive... İstanbul Arel Üniversit... İstanbul Aydın Üniversi... İstanbul Bilgi Üniversi... İstanbul Bilim Üniversi... İstanbul Kemerburgaz Ün... İstanbul Kültür Ünivers... İstanbul Medeniyet Üniv... İstanbul Medipol Üniver... İstanbul Sabahattin Zai... İstanbul Şehir Üniversi... İstanbul Teknik Ünivers... İstanbul Ticaret Üniver... İstanbul Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversit... İzmir Kâtip Çelebi Üniv... İzmir Üniversitesi İzmir Yüksek Teknoloji ... Kadir Has Üniversitesi Kafkas Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü İma... Kara Harp Okulu Karabük Üniversitesi Karadeniz Teknik Üniver... Karamanoğlu Mehmetbey Ü... Karatay Üniversitesi Kastamonu Üniversitesi Kayseri Abdullah Gül Ün... Kırıkkale Üniversitesi Kırklareli Üniversitesi Kilis 7 Aralık Üniversi... Kocaeli Üniversitesi Koç Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Mardin Artuklu Üniversi... Marmara Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Ünive... Melikşah Üniversitesi Mersin Üniversitesi Mevlana Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanat... Muğla Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversit... Muş Alparslan Üniversit... Namık Kemal Üniversites... Nevşehir Üniversitesi Niğde Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Ünivers... Okan Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversit... Ordu Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniver... Osmaniye Korkut Ata Üni... Özyeğin Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi Piri Reis Üniversitesi Polis Akademisi Rize Üniversitesi Sabancı Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Selçuk Üniversitesi Siirt Üniversitesi Sinop Üniversitesi Süleyman Demirel Üniver... Süleyman Şah Üniversite... Şırnak Üniversitesi TED Üniversitesi TOBB Ekonomi ve Teknolo... Toros Üniversitesi Trakya Üniversitesi Tunceli Üniversitesi Turgut Özal Üniversites... Ufuk Üniversitesi Uludağ Üniversitesi Uluslararası Antalya Ün... Uşak Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Yalova Üniversitesi Yaşar Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yeni Yüzyıl Üniversites... Yıldırım Beyazıt Üniver... Yıldız Teknik Üniversit... Yüzüncü Yıl Üniversites... Zirve Üniversitesi Zonguldak Karaelmas Üni...
Canik Başarı Üniversitesinin bilgilerini ve fotoğraflarını görüntülemektesiniz.
Canik Başarı Üniversitesi
Genel Bilgiler
Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı güç birliği yaparak 10 Haziran 2009 tarihinde Canik Başarı Üniversitesinin kuruluş çalışmalarına başlamışlardır. Üniversitenin 2012-2013 akademik eğitim-öğretime başlaması için çalışmalar yapılmaktadır.

Misyonumuz

Bilimsel temele dayalı, insanı merkez alan, evrensel değerlerle bütünleşmiş, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak kalitede alanında iyi eğitilmiş uzmanlar ve geleceğin aydın bilim insanlarını yetiştirmek için, özgün ve yenilikçi bir yaklaşımla, başta bölgemiz ve ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik eğitim, araştırma ve toplum hizmetini sunmaktadır.
    
Vizyonumuz

Uluslararası işbirliği, hizmet anlayışı, araştırma geliştirme ortamı ve eğitim kalitesiyle, alanında yetkin bilim insanlarını bünyesinde barındıran, tercih edilen referans alınan, güvenilir, itibarlı bir bilim kültür ve araştırma merkezi olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme - İktisat
İnsan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip, ekonomik formasyonu olan, uluslararası sistemin işleyişini bilen, temel ve güncel bilgileri kazanmış, olayların ve olguların irdelenmesinde eleştirel ve analitik düşünme beceresine sahip, bireyler yetiştirmeyi amaçlamıştır.
   
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği

Ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda bilgili, girişimci ve yaratıcı düşünceye sahip, öğrencilerine sunacağı imkanlarlar bilim ve teknoloji üretmelerini sağlayacak, ülke ihtiyaçlarınıda göz önünde bulundurarak, sanayici ile birlikte sanayinin ihtiyaç ve gelişmelerine yönelik araştırmalar yapan mimar ve mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mimarlık, dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilir. Şehirlerin gelişimini sağlayacak ve kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak, lokomotif özellikte bir çalışma alanıdır.Mimarlık ayrıca yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü, gelişmiş ülkeler dahil bütün ülkelerde en büyük sektörlerden biri olup ekonomide başlıca itici güçlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Samsun, tarihi ve sosyo-ekonomik dinamikleriyle önemli bir şehirdir.Bir bölge merkezi olması, devamlı gelişen bir kent durumuna gelmesi ve bölgesinde tek büyükşehir kenti olmasıyla beraber, yeniliğe ve girişimciliğe açık, sanayi, ticaret ve turizm alanında da gelişim içinde olan bir şehirdir. Mimarlık programı sürekli gelişen Samsun'umuza çok şey katacak, şehrin sinamiklerini (sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, üniversite) bir platform etrafında toplayıp çeşitli etkilerle ve ürünlerle doğru bir eksen üzerinde birlikte düşünmemizi sağlayacaktır. Böylece şehrimizin daha da planlı gelişen çevresine uyumlu, yaşam kalitesini artıran, ekosisteme değer veren mutlu insanların yetiştiği bir kent olmasına olumlu katkılar sağlayacaktır.
   
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Moleküler biyiloji ve genetik Kimya
Ülkemizin fen ve edebiyat alanındaki çalışmalarına en iyi şekilde hizmet edecek, bilgili, toplumsal değerlere saygılı, bilgi ve tecrübesini kullanarak karar verebilen, azimli, çalışkan ve davranışlarıyla mesleğine yakışır, ülkesine ve tüm insanlığa hizmet amacıyla bilimin ilerlemesi için çalışacak, sorumlu bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
   
EĞİTİM FAKÜLTESİ

Okul öncesi öğretmenliği, Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği
Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini benimsemiş, geleceğin aydın nesillerini yetiştirecek fedakar öğretmenlerimizin, Eğitim fakültemizde modern öğretim teknik ve teknolojileriyle eğitilerek, Türk milli eğitimine, insanlığa katkıda bulunmaları hedeflemektedir.
   
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrencilerini fen ve mühendislik bilimleri alanlarında 21. yüzyıl için gerekli bilgilerle donatmayı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek onların ulusal ve uluslar arası alanda nitelikli lisansüstü çalışmalara imza atmaları hedeflenmektedir. Yapılacak çalışmalarda ulusal ve uluslararası alanda nitelikli projelere imza atarak, geleceğin entelektüel bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
   
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, araştırmacı, toplumuna, kurumuna ve yaşadığı çevreye duyarlı, ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumlarıyla iletişim içinde, toplumun ihtiyacı olan alanlarda araştırma yapan, fikir ve çözüm üreten, bilim insanlarının yetişmesi amaçlamaktadır.
 

Kuruluş: 2010
Tür: Vakıf Üniversitesi
Web Sitesi: http://www.basari.edu.tr
Harita Bilgisi
Üniversitenin Bulunduğu Şehir
Samsun
Bu Şehirdeki Tüm Üniversiteler
1584
Canik Başarı Üniversitesi Logo Canik Başarı Üniversitesi Canik Başarı Üniversitesi Canik Başarı Üniversitesi